Aktivitetet
16/05/2018

Kongresi Shkencor – Onkologjia Pulmonare

OBJEKTIVAT E KONGRESIT Të avancojë cilësinë e trajtimit të kancerit të mushkërive, duke siguruar përditësime të rregullta mbi këtë pathologji për specialistët e fushës duke diskutuar […]
13/01/2018

Biosimilarët – Pozicioni i “Shoqates Shqiptare te Onkologeve”

Hyrje Produktet medicinale biologjike përbëjnë një pjesë integrale dhe efektive të menaxhimit të sëmundjeve jo të transmetueshme dhe të transmetueshme. Ato janë vendimtare për trajtimin e […]
20/07/2017

8th SEEC – Chemotherapy and Infection

29/03/2017

3rd Innovations and New Technologies in Surgical Oncology

SHMOSH (AOA) lajm per te gjithe vizitoret e faqes


Nje nga qellimet kryesore te aktivitetit te Shoqates Mediko Onkologjike Shqiptare (SHMOSH), eshte te ofroj informacion sa me profesional mjekesor te bazuar ne evidenca dhe ne nje kohe sa me te shpejte.
Per kete SHMOSH lajmeron kedo te interesuar qe per pyetje mjekesore te lidhura me te gjitha neoplazite te cilat trajtohen me terapi sistemike ku perfshihen barnat Roche, mund te shkruajne pyetjet e tyre on-line.
Ne dritaren qe do te shfaqet,(domain i zoteruar nga Roche), ju mund t’i
drejtoni pyetjen tuaj grupit te eksperteve mjekesor te cilet do t’ju
pergjigjen pyetjes suaj brenda pak diteve.

Kliko ketu per nisjen e pyetjes